Save the date – Final event: Pure Nature: 100% biobased – 24 March 2022


Final event project Pure Nature: 100% Biobased (BB100)

The results of the BB100 project will be shown, what challenges were encountered and what future steps should be taken.
Also will be presented a knowledge clip and the project partners will show demonstrators incorporating project results for the first time!
(Scroll down for Dutch translation)

Date and timing: 24 March 2022, start at 10 AM – end around  2PM.

Location: TextielMuseum Tilburg

Register : https://fd7.formdesk.com/omnismart/slotevent-bb100

Program :

 • 10h00 Welcome with coffee and tea
 • Ermo Daniels & Stefan Siebert – Maastricht University
  Looking back at the project, results and challenges, how can we move forward with this?
 • Liset Pander – Texperium
  Challenges in spinning yarn from PLA staple fibers, experiences and solutions to produce Open-End spun yarn
 • Josse Kunst – Arapaha
  Presentation on recycling, close-loop products, reason for project’s existence and pre-launch of carpet prototype
 • 12h30 Networking lunch
  Talk to stakeholders and interested parties and meet several ‘demonstrators’ from the project!
 • Museum visit
  All participants receive free admission to the TextielMuseum

Demonstrators

 • TexperiumOpen-end yarn
  Intermediate; produced by Texperium from staple fibers; supposed to be the starting material for other textile processes, but we were not able to produce it continuously.
 • ArtofilDref Yarn
  Friction spinning; technical yarn.
 • ArtofilHollow Spindle Yarn
  Bulky yarn for technical and fancy purposes.
 • University MaastrichtDope dyed continuous filament
  Endless multifilament in different biobased colours and nucleating agent, dope dyed (colorant is in the polymer matrix).
 • MasureelWallpaper
  Fabric coated with PLA ink.
 • Huisman TricotCap
  Knitted hat made of PLA yarn Arapaha Carpet Made entirely of PLA.
 • ArapahaBackpack
  Backpack produced entirely from PLA.
 • ArapahaSport shirt
  Colourful jersey for teams during practice made from PLA, Circular knitting.
 • ArapahaCarpet
  Complete carpet from PLA.
 • Flips & DobbelsPrePreg
  Reinforced PLA matrix with PLA fibers (hemp/linen) for thermoforming processes.
 • CentexbelPLA coating
  PLA-coating of PLA-fabric.
 • EE LabelsLabels
  Woven brand- and functional labels.

Practical notices

The event takes place at the TextielMuseum Tilburg, where measures are in place around Covid-19.
At this point, it is already clear that at least a valid QR code in the Corona Check app is required to enter the museum.
Possible future changes in Covid-19 measures may affect, for example, the maximum number of visitors.
We will keep you informed if this affects your participation in the event.

During the event we would like to have pictures taken, so we can make a report after the event. If you have any objections, please report this to one of our colleagues upon entering the event.

Financing

The Pure Nature: 100% Biobased project was funded within the Interreg V program Flanders-Netherlands, the cross-border cooperation program with financial support from the European Regional Development Fund. More info: www.grensregio.eu.

 


Final evenement project Puur Natuur: 100% Biobased (BB100)

We vertellen over de resultaten van het project, welke uitdagingen er zijn overwonnen en wat dit project kan betekenen richting de toekomst. Ook presenteren we de afsluitende kennisclip en laten verschillende projectpartners en aangesloten organisaties voor het eerst fysieke producten zien waarin projectresultaten zijn verwerkt!

Datum en tijd: 24 Maart 2022, start om 10.00 uur – einde voorzien rond 14.00 uur.

Locatie: TextielMuseum Tilburg

Registreren : https://fd7.formdesk.com/omnismart/slotevent-bb100

Programma :

 • 10h00 Welkom met koffie en thee
 • Ermo Daniels & Stefan Siebert – Maastricht University
  Terugblik op het project, de resultaten en uitdagingen, hoe kunnen we hier mee verder?
 • Liset Pander – Texperium
  Uitdagingen bij het spinnen van garen uit PLA-stapelvezels, ervaringen en oplossingen om Open-End gesponnen garen te produceren
 • Josse Kunst – Arapaha
  Presentatie over recycling, close-loop producten, aanleiding voor het bestaan van het project en pre-lancering van het tapijtprototype
 • 12h30 Netwerk lunch
  Praat met stakeholders en geïnteresseerden en maak kennis met verschillende ‘demonstrators’ uit het project!
 • Museum bezoek
  Alle deelnemers krijgen gratis toegang tot het TextielMuseum

Demonstrators

 • TexperiumOpen-eind garen
  Tussenproduct; geproduceerd door Texperium uit stapelvezels; verondersteld het uitgangsmateriaal te zijn voor andere textielprocessen, maar we waren niet in staat om het continu te produceren.
 • ArtofilDref Garen
  Speciaal soort gesponnen garen; technisch garen.
 • ArtofilHollow spindle garen
  Volume garen voor technische en fancy doeleinden.
 • University MaastrichtDope geverfd continu filament
  Eindeloos multifilament in verschillende biobased kleuren en kiemvormend middel, dope dyed (kleurstof zit in de polymeermatrix).
 • MasureelBehangpapier
  Stof bedekt met PLA-inkt.
 • Huisman TricotPet
  Gebreide muts van PLA-garen.
 • ArapahaRugzak
  Volledig uit PLA geproduceerde rugzak.
 • ArapahaSport shirt
  Kleurrijk trainingsshirt, gemaakt van PLA, rondbreien.
 • ArapahaTapijt
  Volledig tapijt gamaakt van PLA.
 • Flips & DobbelsPrePreg
  Versterkte PLA-matrix met PLA-vezels (hennep/linnen) voor thermovormprocessen.
 • CentexbelPLA coating
  PLA-coating op PLA-stof.
 • EE LabelsKledinglabels
  Geweven merk- en functionele labels.

Praktische informatie

Het event vindt plaats bij het TextielMuseum Tilburg, waar maatregelen van kracht zijn rondom Covid-19.
Op dit moment is al duidelijk dat in ieder geval een geldige QR-code in de CoronaCheck app vereist is om het museum te betreden.
Mogelijke toekomstige veranderingen in Covid-19 maatregelen kunnen van invloed zijn op bijvoorbeeld het maximum aantal bezoekers.
Wij houden je op de hoogte wanneer dit invloed heeft op je deelname aan het event.

Gedurende het event willen we graag foto’s laten nemen, zodat we na afloop een verslag kunnen maken. Heb je daar bezwaar tegen, meld dit dan alsjeblieft bij binnenkomst, bij één van onze collega’s.

Financiering

Het Project Puur Natuur: 100% Biobased is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun . Meer info: www.grensregio.eu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.